Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 23 maj 2023 14:29

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

na podstawie § 20. pkt. 4. Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 31 maja 2023 (środa) o godz. 15:00 w BUDYNKU GS w Łysomicach, ul. Sadowa 2 C.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Przedstawienie zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.
  6. Przedstawienie dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2023-2029.
  7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2023-2029.
  8. Przyjęcie Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku dla okresu programowania UE 2021-2027.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 30.05.2023 telefonicznie kom. 607 745 091 lub za pośrednictwem poczty e-mail: lgd@ziemiagotyku.com

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie