Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 04 wrzesień 2019 12:37

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2019 i 2/2019 - komunikat

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2019 i 2/2019 (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) - komunikat dotyczący korekty omyłki pisarskiej

Data publikacji: 2019-09-04
Informujemy, że w ogłoszeniach o naborze wniosków nr 1/2019 i 2/2019 z dnia 26.08.2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, DOKONANO KOREKTY OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ.
W pkt V. „Warunki udzielenia wsparcia” ww. ogłoszenia tj. w „Obowiązujących w ramach naboru warunkach udzielenia wsparcia”, w podpunkcie 5 o treści: „Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 25 pkt.”, skorygowano na: „Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 20 pkt.”. Zmiana wynika z załącznika nr 2 do ogłoszenia Kryteria dla przedsięwzięcia 2.2.1. „ZIEMIA GOTYKU ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW”, gdzie prawidłowo została wskazana minimalna liczba punktów tj. 20.
Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji w przygotowywaniu wniosków o udzielenie wsparcia.

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie