Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 25 listopad 2016 12:12

Projekt „Wspólne dziedzictwo łączy pokolenia Ziemi Gotyku” zakończony

W dniu 24 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Wspólne dziedzictwo łączy pokolenia Ziemi Gotyku”, który był dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt rozpoczął się z dniem  10 maja br. i polegał na zaktywizowaniu młodzieży gimnazjalnej i seniorów powyżej 50 roku życia poprzez realizację wspólnych inicjatyw międzypokoleniowych przyczyniających do zwiększenia zainteresowania kulturą, tradycją i historią swojej „małej ojczyzny”.

Podczas spotkania zostały omówione etapy realizacji projektu, przedstawiciele grup międzypokoleniowych z każdej gminy zaprezentowały swoją inicjatywę, a następnie mogliśmy zobaczyć krótkie filmiki z ich realizacji. Na końcu zostały ogłoszone wyniki lokalnego plebiscytu na najciekawszą inicjatywę, zwycięską inicjatywą okazałą się inicjatywa zrealizowana przez grupę międzypokoleniową gminy Papowo Biskupie, która otrzymała największą liczbą głosów.

W najbliższym czasie udostępnimy film relacjonujący spotkanie, a na razie zapraszamy do galerii 

FILMIK ZE SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCEGO - tutaj

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie