Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 28 sierpień 2015 09:18

Relacja z kolejnych spotkań konsultacyjnych

W dniach 26 i 27 sierpnia odbyły się kolejne spotkania konsultacyjne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

 

Pierwsze z nich odbyło się z Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w Chełmży, na które przybyło 23 mieszkańców Miasta Chełmża.

Kolejne spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Brąchnowie, w którym uczestniczyło 35 osób z gmina Łubianka. 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie