Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 04 grudzień 2015 11:28

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Gotyku już prawie gotowa!

Po kilku miesiącach konsultacji, spotkań, badań, analiz, prac zespołu partycypacyjnego i zespołów roboczych mamy już gotowe najważniejsze elementy strategii.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z biurem LGD w celu zapoznania się z wypracowanym projektem LSR i dalsze konsultacje kluczowych elementów:

     1. diagnozy i analizy SWOT

     2. celów, przedsięwzięć i wskaźników

     3. zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru

     4. zasad komunikacji LGD ze społecznością

     5. zasad ewaluacji i monitoringu

Od dnia 4 do 14 grudnia br. istnieje możliwość zgłaszania uwag i opinii. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach projektu LSR prosimy o kontakt mailowy: lgd@ziemiagotyku.com Na adres zwrotny biuro LGD prześle elementy LSR wraz z formularzem konsultacyjnym, na którym można wnosić uwagi i opinie. Serdecznie zapraszamy, bo każdy głos jest ważny! 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie