Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 01 grudzień 2020 09:59

"Lokalny wędrowiec" - nowe publikacje promujące obszar LGD

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHEŁMŻY  w ramach projektu grantowego „Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowało zadanie pt. "Lokalny wędrowiec". Projekt polegał na stowrzeniu 5 odrębnych publikacji które razem tworzą formę aktywnego spędzenia czasu na terenie miasta Chełmży oraz gmin: Łubianki, Łysomic Chełmży i Papowa Biskupiego, proponując różne aktywności sportowe: bieganie, chodzenie sportowe, pływanie i jazdę rowerem

Każdy z przewodników jest przewodnikiem dwujęzycznym: polsko-angielskim i prowadzi bezpieczną trasą – szlakiem pozwalającym poznać mijane miejscowości.  

Wyznaczone trasy są opisane pod względem technicznym, zmierzony jest ich czas pokonania w zależności od aktywności fizycznej początkującego lub średniozaawansowanego turysty. Podczas pokonywania każdej proponowanej trasy turysta – sportowiec będzie mógł poznać dzieje znajdujących się na niej zabytków archeologii, historii i sztuki oraz uzyskać podstawową wiedzę geograficzną i przyrodniczą. Każdy tomik wzbogacają zdjęcia współczesne i archiwalne. Uwzględniona została też baza noclegowa, możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego lub miejsca biwakowe.

 

PUBLIKACJE SĄ DOSTEPNE RÓWNIEŻ WERSJI ELEKTRONICZNEJ W PDF:

- trasa I środa "Chełmża znana i nieznana" - pobierz

- trasa II czwartek "Gmina Łubianka biegiem" - pobierz

- trasa III piątek "Gmina Łysomice na dwa kółka" - pobierz

- trasa IV sobota "Gmina Chełmża kajakiem" - pobierz

- trasa V niedziela "Gmina Papowo Biskupie na dwa kije" - pobierz

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie