Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 08 czerwiec 2018 08:27

Odkryj „Skarby Ziemi Chełmińskiej”!

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W ramach projektu współpracy, Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku wraz z partnerami: LGD Zakole Dolnej Wisły i LGD Vistula Terra-Culmensis, przygotowała inicjatywę pod nazwą „Skarby Ziemi Chełmińskiej” mającą na celu promocję obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej, promocję lokalnych produktów i producentów, promocję usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym kulturowego, przyrodniczego, historycznego z terenów trzech uczestniczących w projekcie grup działania.

Idea realizacji projektu zrodziła się z potrzeb zgłaszanych przez instytucje i społeczność lokalną z obszaru działania partnerów projektu, jak i bezpośrednio przez samych partnerów projektu, którzy działają na obszarze historycznej Ziemi Chełmińskiej.

Wspólny projekt polega na stworzeniu kompleksowej oferty turystycznej w skład której wchodzą: innowacyjna aplikacja mobilna, nowoczesna strona internetowa oraz tradycyjne publikacje w formie folderu. Wszystkie te nośniki promują lokalne dziedzictwo kulturowe oraz przedsiębiorczość związaną z turystyką tego regionu.

Wspólna inicjatywa na rzecz promocji tego obszaru – stworzenie szlaku pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności tego obszaru, na wzmocnienie marki poszczególnych LGD, a tym samym na rozpoznawalność LGD jako obszaru atrakcyjnego pod względem turystycznym, rekreacyjnym, rozwoju przedsiębiorczości, a także jako dobre miejsce do działania i zamieszkania.

„Skarby Ziemi Chełmińskiej” będą promowane przez LGD Ziemia Gotyku podczas lokalnych imprez od czerwca do września 2018 roku.

Szczegółowe informacje wkrótce!

poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realziacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Brąchnówko, 7.05.2018r.

Czytany 2356 razy

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie