Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 30 listopad 2017 13:58

Spotkanie w sprawie grantów z EFS

      

                                                                                                                                                                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

serdecznie zaprasza na

Spotkanie animacyjne w zakresie przygotowania projektów objętych grantami w ramach projektu grantowego LGD „Ziemia Gotyku” pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”

  Które odbędzie się w:

Siedzibie LGD Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18

14 grudnia 2017 roku, godz. 14.00-15.30

AGENDA SPOTKANIA

 1. Omówienie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu grantowego LGD Ziemia Gotyku pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego” :
  1. Cele projektu
  2. Wskaźniki produktu i rezultatu projektu
  3. Grupy docelowe, ich problemy i sposób rekrutacji uczestników do projektu
  4. Harmonogram realizacji projektu grantowego
  5. Budżet realizacji projektu grantowego
  6. Zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 2. Omówienie propozycji zmian do kryteriów wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”.
 3. Prezentacja i omówienie fiszek projektowych na granty w ramach przedsięwzięcia „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego” przez potencjalnych Grantobiorców.

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU DO DNIA 12.12.2017 TELEFONICZNIE POD NUMERAMI: 56 610 80 17 LUB 607 745 091 LUB E-MAILEM NA ADRES BIURO@ZIEMIAGOTYKU.COM

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie