Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 20 styczeń 2020 08:12

Spotkanie informacyjne - podejmowanie dział. gosp.

W dniu 16 stycznia 2020r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku przeprowadziła spotkanie informacyjne związane z naborem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. „Tu żyję i tu pracuję – nowe miejsca pracy na Ziemi Gotyku”.

W ramach naboru mieszkańcy obszaru Ziemi Gotyku mogą ubiegać się o premie w wysokości 50 tys. zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Wnioski przyjmowane będą w dniach od 17 do 31 stycznia 2020 r. Limit dostępnych środków w naborze wynosi 550 000,00 zł.

Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Gminy Chełmża. Pracownicy LGD przedstawili zasady naboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz warunki uzyskania wsparcia i kryteria wyboru operacji. Na spotkaniu omówiono także wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, w tym biznesplan.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i aktywny udział w spotkaniu oraz zapraszamy na doradztwo do biura LGD w Brąchnówku.

Do pobrania:

Prezentacja

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie