Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 21 grudzień 2020 08:59

Interaktywna mapa Gminy Łysomice

W ramach projektu grantowego  pn. Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice stworzyła intereaktywną mapę Gminy Łysomice. 

Na mapie są zaznaczone i wypromowane w szczególności ścieżki rowerowe, zabytki oraz miejsca pamięci narodowej. Mapa ma służyć nie tylko lokalnej społeczności, ale osobom przyjezdnym w celu zidentyfikowania danego miejsca, a także rowerzystom, którzy będą chcieli rekreacyjnie spędzić czas i skorzystać z naszych ścieżek rowerowych. Mapa jest dostępna także w telefonach komórkowych.


Link do mapy: https://mapa.lysomice.pl/ 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie