Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 29 wrzesień 2023 18:15

Zakończony projekt SAMI SWOI!


.

Od 1 lipca do 30 września br. grupa nieformalna Klub Seniora Sami Swoi której Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku użyczyła osobowości prawnej zrealizowała projekt pn. W ramach projektu 25 seniorów z gminy Łysomice i Łubianka uczestniczyło w rajdzie rowerowym szlakiem miejsc historycznych, odwiedzili Nawrę, miejsce pamięci Kopiec Ziemia Polaków w Kończewicach oraz zespół Pałacowo-Parkowy w Brąchnówku. Kolejnym zadaniem  były warsztaty dekorowania potraw-carving oraz przyrządzanie zdrowych past. Nowe umiejętności zostały zaprezentowane podczas drugiego warsztatu dla seniorów już organizowanego przez uczestników projektu oraz na spotkaniu podsumowującym a także na dożynkach gminnych na stoisku Klubu seniora Sami Swoi. Uczestnicy projektu wzięli udział również w wizycie studyjnej do Piły-Młyn gdzie poznali historię miejscowości oraz  utworzenie wioski tematycznej. Podczas wyjazdu nastąpiła integracja pomiędzy uczestnikami,  wzmocniono kontakty międzyludzkie. 

Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia poziomu aktywności seniorów i ich integracji. Zrealizowane działania przyczyniły się do podniesienia wiedzy i rozwoju umiejętności na wielu płaszczyznach. Uczestnicy projektu nabyli nowe umiejętności i wiedze w zakresie pisania projektów, koordynacji i rozliczania, utworzyli Stowarzyszenie i z powodzeniem aplikują o nowe środki na działania aktywizująco-integrujące.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

    

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie