Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 27 marzec 2024 10:16

Uwaga! Wydłużamy termin zgłoszeń do konkursu „Aktywne społeczności Ziemi Gotyku”

Uwaga! Wydłużamy termin zgłoszeń do konkursu

„Aktywne społeczności Ziemi Gotyku”

W związku z intensywnym okresem przedświątecznym na prośbę przedstawicieli sołectw  i organizacji wydłużamy termin na zgłoszenia do konkursu do dnia 11 kwietnia do godz. 12.00 (data i godzina złożenia formularza do Biura LGD lub skanu na adres biuro@ziemiagotyku.com)

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie, którego celem jest pokazanie licznych i cennych inicjatyw zrealizowanych w 2023 roku w sołectwach Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz Mieście Chełmża.

 Prezentacje inicjatyw społecznych pokażą jak wielka energia jest lokalnych społecznościach, ile razem możemy uczynić dla siebie i dla innych. Zebrane prezentacje będą oceniane przez Kapitułę konkursową złożoną z ekspertów.

Chcemy wybrać 10 Laureatów najbardziej aktywnych społeczności i nagrodzić bonami o wartości 1 tys. zł przeznaczonych na potrzeby dalszej aktywizacji.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali, na którą zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu. Gala będzie też okazją do promocji aktywnych społeczności i wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy, wzajemnej inspiracji.

Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Zapraszamy!

 

REGULAMIN aktualizacja - pobierz 

FORMULARZ REKRUTACYJNY - pobierz 

RODO - pobierz

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie