Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 16 grudzień 2019 10:00

Premie na nowe firmy dla mieszkańców LSR Ziemia Gotyku!

Na początku 2020 roku LGD Ziemia Gotyku przewiduje ogłoszenie naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. „Tu żyję i tu pracuję – nowe miejsca pracy na Ziemi Gotyku”. Realizowane operacje finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, Poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Aby uzyskać dofinansowanie należy w biurze LGD Ziemia Gotyku przedłożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i załącznikami. Wnioski przyjmowane będą od 17 do 31 stycznia 2020 r. Limit dostępnych środków w naborze wynosi 550 000,00 zł.

Pracownicy biura LGD udzielają szczegółowych informacji o warunkach przyznania pomocy oraz bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro LGD Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; Tel. 56 610 80 17, kom.  731 777 840 oraz 607 745 091.

Czytany 307 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie