Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 18 październik 2023 12:12

Oceń działania komunikacyjne LGD Ziemia Gotyku

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym za pomocą formularza online.  Badanie służy ocenie jakości i efektywności działań komunikacyjnych i środków przekazu stosowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku w ramach Planu Komunikacji z lokalną społecznością.

Ankieta jest anonimowa.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi i opinie będą dla nas cennym źródłem wiedzy o trafności i przydatności naszych działań, dlatego prosimy o wyczerpujące odpowiedzi i opinie.

Dziękujemy za poświęcony czas.

link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=bedb66da&&b=b27f152c7&&c=f8a2083e    

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie